Vyberte si z našej ponuky labákov pre MŠ, ZŠ a SŠ

Súboj na labilnej tácke
Dokážete odvážiť vzduch?
Po stopách fyzikálnej veličiny
Ako oklamať svoje zmysly?
Záhadný svet ARDUINO
Supravodivý levitujúci vláčik
Zahrajte sa na magnety
Matematika hrou
Elektrina ťa (na)kopne 
Ako  zachytáva netopier pohyby?
Galileov teplomer
JO-JO - hračka plná fyziky
Ako horí sviečka?
Čo nám prezradí laserový diaľkomer?
Odkiaľ získavame kyslík?
Ako človek dýcha
Autíčko na solárny pohon
Stala sa vražda
Ako fotiť pohybujúce sa objekty
Tiene známe - neznáme
Čo ukážu váhy?

Súboj na labilnej tácke

Princíp pák často využívame v bežnom živote. Nájdeme ich v domácnosti, na ihrisku, pri otváraní dverí a pod. Ak chceme otvoriť plechovku s farbou, vytiahnuť pribité klince alebo roztĺcť orech, použijeme vhodné „páčidlo“. Využívame ich väčšinou ku zväčšeniu sily, ktorou na nejaký predmet pôsobíme. Aj hokejka je v podstate páka. Poznáte aj iné príklady pák?

DETAIL

Detail

Súboj na labilnej tácke

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Odporúčaná cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník) a študenti SŠ.

Vzdelávací obsah:

 • súťaživou formou stimulovať žiakov k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke
 • kľúčové pojmy: ťažisko telesa, ťažisko sústavy, otáčavý účinok sily a úloha trenia pri vyvažovaní páky, os otáčania, otáčavý účinok sily, momentová veta
 • hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou hodnotiacou diskusiou. Žiaci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci / odoberie jedno teleso z vyváženej tácky. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Dokážete odvážiť vzduch?

Má vôbec vzduch nejakú hmotnosť? Naplánujte si experiment pričom využite pripravené pomôcky a určite hustotu vzduchu na základe zisteného objemu vzduchu v pumpe a hmotnosti lopty.

DETAIL

Detail

Má vôbec vzduch nejakú hmotnosť?

Naplánujte si experiment pričom využite pripravené pomôcky a určite hustotu vzduchu na základe zisteného objemu vzduchu v pumpe a hmotnosti lopty. Odmerate aj objem vzduchu v pumpe pomocou odmerného valca a kvapaliny.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy a v prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách.

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Po stopách fyzikálnej veličiny

Účastníci labáku majú za úlohu vymyslieť vlastné fyzikálne veličiny, ktoré im pomôžu v meraní chrumkavosti chipsov, zipsovosti zipsov a štrngavosti kľúčov.

DETAIL

Detail

Pod pojmom fyzikálna veličina nemusíte vnímať len elektrický prúd, dráhu, rovinný uhol, ale čokoľvek, čo vystihuje vlastnosť alebo stav objektu.
Účastníci labáku majú za úlohu vymyslieť vlastné fyzikálne veličiny, ktoré im pomôžu v meraní chrumkavosti chipsov, zipsovosti zipsov a štrngavosti kľúčov.

Bádatelia majú k dispozícii niekoľko vzoriek, ktoré testujú použitím aplikácie pre analýzu zvuku v tabletoch.

Hodinu vedie skúsený lektor. Účastníci majú k dispozícii pracovné listy a v prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách.

Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba/1 hodina/1 téma
Kapacita: min. 10 a max. 16 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve polovice, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

 

Ako oklamať svoje zmysly?

Optické klamy a ilúzie sú zradné, dokážu oklamať vaše zmysly? V tomto laboratóriu budete vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preveria váš úsudok. Nazriete aj do základov tvorby hologramov. Dokážete si aj nejaký sami vytvoriť?

DETAIL

Detail

Ako oklamať svoje zmysly?

Optické klamy a ilúzie sú zradné, dokážu oklamať vaše zmysly? V tomto laboratóriu budete vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preveria váš úsudok. Nazriete aj do základov tvorby hologramov. Dokážete si aj nejaký sami vytvoriť? Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Labák je vhodný pre žiakov 2° ZŠ a študentov SŠ. 

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

Záhadný svet ARDUINO

Čo je ARDUINO? ARDUINO je elektronická stavebnica  (vývojový set), ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a ...
DETAIL

Detail

Čo je ARDUINO?

ARDUINO je elektronická stavebnica  (vývojový set), ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a vývojovým prostredím IDE (SW).

Programovací jazyk ARDUINA vychádza z jazyka C/C++, doplnený je však o vlastné knižnice, ktoré umožňujú prácu užívateľa aj bez ovládania tohto jazyka. K samotnému ARDUINU je možné jednoducho pripojiť (pomocou kontaktného poľa) veľké množstvo senzorov a prídavných dosiek, pomocou ktorých môžeme vytvoriť ľubovoľné vlastné elektronické zariadenie. Open-source platforma umožňuje stiahnuť a používať už existujúce projekty (schémy, programy a návody), ktorých je na internete veľmi veľa úplne zadarmo.

 

Pre koho je ARDUINO určené?

Nemusíte byť  vášnivý programátor, našu sériu workshopov zvládnu aj úplní začiatočníci, ktorí sa túžia naučiť programovať a navrhovať vlastné elektronické zariadenia. Navyše, pomocou tejto stavebnice je možné jednoducho a rýchlo navrhnúť, zostaviť a odskúšať prototypy rôznych zariadení, a preto je využívaná aj profesionálmi.

V dopoludňajších hodinách budú študenti najmä programovať a oboznamovať sa s možnosťami, ktoré ARDUINO prináša. Cieľom je prakticky priblížiť, ako pracujú elektronické zariadenia a naštartovať ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

V poobedňajších hodinách je možné otvoriť podrobné kurzy pre začiatočníkov, aj pre pokročilých a poskytnúť im materiálne aj odborné zázemie pre vlastnú tvorivú činnosť.

 Názvy jednotlivých workshopov:

 1. Záhadný svet Arduino  – Môj prvý kód – Úvod do programovania Arduina, vhodný aj pre úplných začiatočníkov.  Tento workshop odporúčame absolvovať ako prvý. Absolventi workshopu sa oboznámia s Arduinom, programovacím prostredím a prakticky zapoja a naprogramujú blikajúcu LED. S pribúdajúcimi skúsenosťami rozšíria obvod o ďalšie prvky a modifikujú program podľa vlastných požiadaviek.
 2. Identifikujte sa –  Praktické využitie identifikačných kariet a čipov. Absolventi workshopu zapoja a naprogramujú čítačku RFID kariet. Vytvoria a zmenežujú si jednoduchý, vlastný  dochádzkový systém.
 3. Digitálna rosnička – Skonštruovanie a programovanie vlastnej meteostanice. Absolventi kurzu sa oboznámia s prinípom práce jednotlivých senzorov, ich zapojením a naprogramovaním. Workshop je vhodný pre záujemcov, ktorí už majú skúsenosti s Arduinom.
 4. Svetelný chameleón – Tvorba originálnych svetelných efektov. Absolventi workshopu sa oboznámia s princípom zmiešavania farieb (RGB).  Vytvoria jednoduché zapojenie pre manuálne aj automatické prelínanie farieb.
 5. Domček jedným klikom – Využitie diaľkového ovládača (TV) pre obsluhu domácich elektrospotrebičov. Absolventi workshopu sa naučia ako vyčítať z diaľkového ovládača vysielané kódy a potom navrhnú a naprogramujú vlastné zariadenie. Workshop je vhodný pre záujemcov, ktorí už majú skúsenosti s Arduinom
 6. Špiónska misia – Diaľkové ovládanie pohybu kamery alebo laserového lúča pomocou joysticku.

Obsah workshopov prispôsobujeme vedomostiam žiakov. Pri rezervácii nám pomôže, keď nám napíšete či ste začiatočníci alebo už programujete v nejakom programovacom jazyku.

Prečo prichádzame s touto aktivitou?

„Rozvoj elektroniky a mikroelektroniky napreduje vysokým tempom a momentálne IT sektor pociťuje výrazný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. S prípravou žiakov je potrebné začať už na základných školách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť pre nich sériu praktických aktivít, ktoré ozrejmia žiakom, ako fungujú, a čo obsahujú bežné elektronické zariadenia, ktoré každodenne používajú. Platforma ARDUINO bola vyvinutá talianskymi učiteľmi v roku 2005 a zaznamenala celosvetový úspech u amatérov aj profesionálov,“

lektor a sprievodca Záhadným svetom ARDUINO, Ing. Kamil Hnath.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme do dvoch podskupín, kým jedna z nich pôjde na ARDUINO, druhá si môže prezrieť a vyskúšať expozície Steelparku so sprievodcom, alebo absolvovať tématický labák.

 

 

Supravodivý levitujúci vláčik

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

DETAIL

Detail

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

Tento úkaz patrí medzi vákuové experimenty, ktoré pripravujeme v rôznej obmene podľa veku návštevníka. Čo je vákuum a ako funguje, vedia naši lektori vysvetliť každému, od škôlkara po dospeláka, náučnou, ale pritom zábavnou formou.

Tento exponát vyrobili zamestnanci Slovenskej akadémie vied Košice.

Trvanie aktivity: 45 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba 
Kapacita: min. 10 a max. 70 návštevníkov

Workshop je vhodný pre všetkých od 5 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 70 osôb, je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme, kým jedna z nich bude na téme „Supravodivý levitujúci vláčik a vákuové experimenty“, druhá si môže pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Zahrajte sa na magnety

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov zážitkovou formu. Prečo, ako a ktoré látky magnetizujú? Ako sa dá magnet rozdeliť? 

DETAIL

Detail

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov a objavte, ako sa dajú magnety rozdeliť. Zistite, prečo, a ktoré látky magnetizujú, a odpovedzte si na všetky otázky ohľadom magnetickej príťažlivosti.

Žiaci si môžu vďaka našim interaktívnym exponátom vyskúšať silu magnetov a ich využitie v bežnom živote. Na praktických hodinách v laboratóriách si overia teóriu z učebníc na reálnych pokusoch a úlohách.

 

Zahrajte sa na magnety v labáku

Tento labák pripravujeme v Steelparku na mieru jeho účastníkom, či už ide o deti v predškolskom veku alebo dospelých. Hodinu vedie skúsený lektor. Podnikavci, ktorí si vystačia s vlastnými silami a znalosťami, ich môžu absolvovať aj bez pomoci, iba poskytnutými .

Názvy vybraných úloh:

 • Otestuj silu magnetu
 • Magnetická loď
 • Model elektroskopu
 • Nespoľahlivý kompas
 • Odpudzovanie
 • Nabitý balón
 • Elektrostatický tanec

 

Trvanie aktivity: 45 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop a zábavné experimenty si môžete objednať vrámci prehliadky expozícii Steelparku.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si aj prehliadku expozícii Steelpark. Skupinu rozdelíme na dve polovice, kým jedna z nich bude na téme „Zahrajme sa na magnety“, druhá si môže pozrieť exponáty so sprievodcom.

Matematika hrou

Matematika je zábava. Nemyslíme to ako klišé. V Steelparku vytvárame podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom labáku je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie.

DETAIL

Detail

Matematika je zábava. Nemyslíme to ako klišé. V Steelparku sa snažíme vytvoriť podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom labáku je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie.

Témy sa obmieňajú a prispôsobujú rôznemu veku detí.

Obsahom labákov môžu byť tieto témy:

 • Učíme sa prvé čísla.
 • Poznávame základné matematické pojmy.
 • Sčítanie, odčítanie, hravé počítanie
 • Násobenie, delenie.
 • Spoznávanie geometrických útvarov.
 • Rozvoj logického myslenia pomocou matematických hier.

Hodinu vedie skúsený lektor a pripravuje ich podľa veku účastníkov. Hodiny matematiky máme v ponuke pre 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 dieťa
Kapacita: min. 10  a max. 25 osôb

Workshop je vhodný pre deti od 5 do 11 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 detí, je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na Matematike hrou, druhá si môže pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Elektrina ťa (na)kopne 

Objavte elektrickú vodivosť
Súťažte v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu
Experimentálne riešte problém zapojenia žiaroviek

DETAIL

Detail

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Tento labák máme pripravený v rôznych variantoch pre základoškolákov aj stredoškolákov:

Bádatelia zo základných škôl / druhý stupeň

 • Žiaci objavujú elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia.
 • Súťažia v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu a overujú si pochopenie elektrickej vodivosti.
 • Naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod a poznať význam značiek prvkov elektrických obvodov.

Bádatelia zo stredných škôl

 • Študenti v skupinách zostavujú elektrické obvody so žiarovkami a skúmajú faktory, ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek.
 • Merajú prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadajú fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.
 • Experimentálne riešia problém zapojenia troch žiaroviek, ku ktorému spracujú aj numerické riešenie.
 • Ich úlohou je odhaliť príčinu postupného rozsviecovania dvoch rôznych žiaroviek zapojených do série.

Názvy ďašlších tém bádateľského laboratória:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Ako netopier zachytí náš pohyb

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Ako  zachytáva netopier pohyby?

Na základe senzora polohy budú bádatelia pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)

DETAIL

Detail

Ako  zachytáva netopier pohyby?

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Obsah labáku:

 • na základe senzora polohy budú bádatelia pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)
 • pracovať budú aj s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) – na jeho displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu – hneď vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.

Názvy jednotlivých tém:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Galileov teplomer

Predstavenie princípu merania teploty Galileovým teplomerom.
Aplikácia Archimedovho zákona pre meranie teploty.
Overovanie funkčnosti bójok plávajúcich vo vode.

DETAIL

Detail

Opravte rozbitý Galileov teplomer

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Obsah:

 • Diskusia a teplote, teplomeroch a o tom, ako fungujú.
 • Predstavenie princípu merania teploty Galileovým teplomerom.
 • Aplikácia Archimedovho zákona pre meranie teploty.
 • Overovanie funkčnosti bójok plávajúcich vo vode.
 • Úprava bójky pre meranie vo vode, dovažovanie.
 • Overenie funkčnosti upravenej bójky pre stanovenie teploty.

Názvy ďalších tém:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Ako netopier zachytí náš pohyb
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

JO-JO - hračka plná fyziky

Peskúmajte
akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
čo sa deje v najnižšej polohe?
prečo špagát "cukne"?
prečo jo-jo stúpa nahor?

DETAIL

Detail

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo v spolupráci Steelparku a Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Obsah labáku:

 • Opakovaný pohyb jo-jo v sebe skrýva viacero fyzikálnych dejov – overte si, ktoré to sú a ako fungujú.
 • Peskúmajte
  • akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
  • ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
  • čo sa deje v najnižšej polohe?
  • prečo špagát „cukne“?
  • prečo jo-jo stúpa nahor?
 • Pri skúmaní, testovaní a experimentoch budú bádatelia využívať videomeranie, resp. meranie so senzorom polohy.

Na záver bude každý výskumník vedieť vysvetliť pohyb rôzne konštruovaných hračiek jo-jo.

Vyskúšajte si aj ďalšie témy z našich Bádateľských prírodovedných laboratórií:

 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Ako netopier zachytí náš pohyb
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Ako horí sviečka?

Zaujímavú otázku, ktorú budeme riešiť je: Ako horí sviečka?
Odpoveď zistíme spolu so skúseným lektorom, ktorý nám pri skúmaní pomôže a navedie nás na správnu odpoveď. Skúmanie otázok a odpovedí v labákoch je zážitok.

DETAIL

Detail

Ako horí sviečka?

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Odporúčaná cieľová skupina: Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Vzdelávací obsah:

 • Z čoho je plameň?
 • Prečo sú látky horľavé?
 • Akú teplotu má plameň sviečky?
 • Ako dlho bude horieť sviečka?
 • Aký výkon má sviečka?
 • Koľko energie dokážeme uvoľniť horením?
 • Ktorá látka horí najlepšie?

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Čo nám prezradí laserový diaľkomer?

Laserový diaľkomer sa využíva najmä v stavebníctve na presné meranie dĺžok. Laserový diaľkomer funguje na princípe merania času, ktorý uplynie od okamihu vyslania krátkeho impulzu do okamihu príchodu impulzu odrazeného od meraného objektu. Z nameraného času a známej rýchlosti šírenia laserového impulzu prístroj vyráta vzdialenosť od objektu.

DETAIL

Detail

Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer?

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Odporúčaná cieľová skupina: Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Vzdelávací obsah:

 • meranie indexu lomu vody prostredníctvom laserového diaľkomera
 • fyzikálny princíp funkcie laserového diaľkomera

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Odkiaľ získavame kyslík?

Aký má význam kyslík pre život? A ako s ním hospodáriť? To sa dozviete pomocou rôznych meraní na našom workshope.

DETAIL

Detail

Aký má význam kyslík pre život? A ako s ním hospodáriť?
Úlohou účastníkov labáku bude:

 • Určiť obsah CO2 a O2 vo vzduchu.
 • Merať závislosť obsahu CO2 a O2 vo vydychovanom vzduchu na počte výdychov.
 • Merať obsah CO2 a O2 vo vrecúšku s rastlinným listom pri rôznych svetelných podmienkach.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osôb/1 hodina/1 téma
Kapacita: min. 10 a max. 16 osôb

Workshop je vhodný pre vek od 12 až 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

 

Ako človek dýcha

Na začiatku labáku je úlohou bádateľov vysvetliť princíp dýchania na zjednodušenom modeli pľúc – na plastovej fľaši s balónikmi. Následne zmerajú pretlak a podtlak prostredníctvom senzora tlaku pripojeného k meraciemu prístroju VinciLab.

DETAIL

Detail

Na začiatku labáku je úlohou bádateľov vysvetliť princíp dýchania na zjednodušenom modeli pľúc – na plastovej fľaši s balónikmi. Následne zmerajú pretlak a podtlak prostredníctvom senzora tlaku pripojeného k meraciemu prístroju VinciLab. Pre extra snaživých bude pripravená bonusová úloha: Zistiť povolenú výšku šnorchla pri potápaní.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba/1 hodina/1 téma
Kapacita: min. 10 a max. 16 osôb

Laboratórium je určený pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

 

Autíčko na solárny pohon

Predmetom vášho skúmania je autíčko, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. Formou prezentácie vám predstavíme princíp fungovania palivového článku, ktorý premieňa dodávanú vodu na kyslík a úžitkový vodík poháňajúci automobil.

DETAIL

Detail

Tento labák má medziodborový charakter. Ako účastníci budete podnecovaní, aby ste spájali poznatky z ekológie, chémie a fyziky.

Predmetom vášho skúmania je autíčko, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. Formou prezentácie vám predstavíme princíp fungovania palivového článku, ktorý premieňa dodávanú vodu na kyslík a úžitkový vodík poháňajúci automobil.

V závere labáku si zasúťažíte v pretekoch s autíčkami, počas ktorých je nutné využiť získané vedomosti a doterajšie skúsenosti.

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve polovice, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Stala sa vražda

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ. Odporúčaná ci...
DETAIL

Detail

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Odporúčaná cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník) a študenti SŠ.

Vzdelávací obsah:

 • chemicko-fyzikálny obsah
 • odhaľovanie smrti zavraždeného na základe chemickej analýzy vzoriek
 • úlohou je stať sa súdnymi znalcami, ktorí využívajú separačné metódy na
  objasňovanie trestných činov. Každá skupina získa vzorku z miesta činu a úlohou skupiny
  je určiť separačnú metódu, danou metódou vzorku analyzovať a vyvodiť záver.

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Ako fotiť pohybujúce sa objekty

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ. Odporúčaná ci...
DETAIL

Detail

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Odporúčaná cieľová skupina: druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník) a študenti SŠ.

Vzdelávací obsah:

 • diskusia a digitálnych fotoaparátoch, princípoch spracovania obrazu,
 • parametre fotoaparátu pri fotení statického objektu,
 • prečo vzniká rozmazaná fotografia, ak fotíme pohybujúci sa objekt,
 • nastavenie parametrov pri fotografovaní rotujúcej vrtule,
 • digitálne spracovanie obrazu a vysvetlenie vzniku deformovaných záberov.

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Tiene známe - neznáme

Vašou úlohou je skonštruovať dvojitý tieň od osvetleného objektu umiestneného na zrkadle. Prídete na princíp vzniku dvojitého tieňa a nájdete odpoveď na otázku či vytvára virtuálny obraz tieň?

DETAIL

Detail

Spoznajte princíp zobrazovania rovinným zrkadlom. Viete, aké má využitie v praxi?

S odborným lektorom diskutujete o tieňoch a podmienkach ich vzniku. Následne dostanete úlohu skonštruovať dvojitý tieň od osvetleného objektu umiestneného na zrkadle. Prídete na princíp vzniku dvojitého tieňa a nájdete odpoveď na otázku či vytvára virtuálny obraz tieň?

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Čo ukážu váhy?

Čo udáva číslo zobrazené pri vážení na digitálnych váhach? Ukazujú váhy stále rovnakú hodnotu (pri vážení toho istého predmetu)? Čo ukážu váhy pri vážení v pohybujúcom sa výťahu? Odpovede na tieto otázky nájdete na tomto labáku.

DETAIL

Detail

 • Čo udáva číslo zobrazené pri vážení na digitálnych váhach?
 • Ukazujú váhy stále rovnakú hodnotu (pri vážení toho istého predmetu)?
 • Čo ukážu váhy pri vážení v pohybujúcom sa výťahu?

 

Všetky tieto otázky budú schopní zodpovedať bádatelia v laboratórnych podmienkach po jeho absolvovaní. Zážitkovou formou si overíte presnosť váženia v rôznych podmienkach, čo im nakoniec pomôže v odhalení základných fyzikálnych zákonitostí.

Hodinu vedie skúsený lektor. Žiaci majú k dispozícii pracovné listy a v prípade záujmu poskytujeme aj metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách napríklad učitelia.

Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve polovice, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.