Vyberte si z našej ponuky labákov pre MŠ, ZŠ a SŠ

Elektrina vás (na)kopne 
Ako  zachytáva netopier pohyby?
Galileov teplomer
JO-JO - hračka plná fyziky
Záhadný svet ARDUINO
Matematika hrou
Zahrajte sa na magnety
Supravodivý levitujúci vláčik
Ako oklamať svoje zmysly?

Elektrina vás (na)kopne 

Objavte elektrickú vodivosť
Súťažte v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu
Experimentálne riešte problém zapojenia žiaroviek

DETAIL

Detail

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

 

Tento labák máme pripravený v rôznych variantoch pre základoškolákov aj stredoškolákov:

 

Bádatelia zo základných škôl / druhý stupeň

 • Žiaci objavujú elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia.
 • Súťažia v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu a overujú si pochopenie elektrickej vodivosti.
 • Naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod a poznať význam značiek prvkov elektrických obvodov.

 

Bádatelia zo stredných škôl

 • Študenti v skupinách zostavujú elektrické obvody so žiarovkami a skúmajú faktory, ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek.
 • Merajú prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadajú fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.
 • Experimentálne riešia problém zapojenia troch žiaroviek, ku ktorému spracujú aj numerické riešenie.
 • Ich úlohou je odhaliť príčinu postupného rozsviecovania dvoch rôznych žiaroviek zapojených do série. 

 

Názvy ďašlších tém bádateľského laboratória:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Ako netopier zachytí náš pohyb

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

Ako  zachytáva netopier pohyby?

Na základe senzora polohy budú bádatelia pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)

DETAIL

Detail

Ako  zachytáva netopier pohyby?

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

 

Obsah labáku:

 • na základe senzora polohy budú bádatelia pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)
 • pracovať budú aj s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) – na jeho displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu – hneď vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.

 

Názvy jednotlivých tém:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

 

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

 

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

Galileov teplomer

Predstavenie princípu merania teploty Galileovým teplomerom.
Aplikácia Archimedovho zákona pre meranie teploty.
Overovanie funkčnosti bójok plávajúcich vo vode.

DETAIL

Detail

Opravte rozbitý Galileov teplomer

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností. Bádateľské prírodovedné laboratórium vzniklo v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Obsah:

 • Diskusia a teplote, teplomeroch a o tom, ako fungujú.
 • Predstavenie princípu merania teploty Galileovým teplomerom.
 • Aplikácia Archimedovho zákona pre meranie teploty.
 • Overovanie funkčnosti bójok plávajúcich vo vode.
 • Úprava bójky pre meranie vo vode, dovažovanie.
 • Overenie funkčnosti upravenej bójky pre stanovenie teploty.

Názvy ďalších tém:

 • JO-JO – detská hračka plná fyziky
 • Ako netopier zachytí náš pohyb
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

JO-JO - hračka plná fyziky

Peskúmajte
akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
čo sa deje v najnižšej polohe?
prečo špagát "cukne"?
prečo jo-jo stúpa nahor?

DETAIL

Detail

V Steelparku chceme motivovať žiakov a študentov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných prírodných a fyzikálnych javov.  Náplňou laboratória je experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora s  dôrazom na interakciu všetkých žiakov a rozvoj ich experimentálnych zručností.

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo v spolupráci Steelparku a Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

 

Obsah labáku:

 • Opakovaný pohyb jo-jo v sebe skrýva viacero fyzikálnych dejov – overte si, ktoré to sú a ako fungujú.
 • Peskúmajte
  • akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
  • ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
  • čo sa deje v najnižšej polohe?
  • prečo špagát „cukne“?
  • prečo jo-jo stúpa nahor?
 • Pri skúmaní, testovaní a experimentoch budú bádatelia využívať videomeranie, resp. meranie so senzorom polohy.

Na záver bude každý výskumník vedieť vysvetliť pohyb rôzne konštruovaných hračiek jo-jo.

Labák je vhodný pre žiakov na 2°  ZŠ a študentov SŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

 

Vyskúšajte si aj ďalšie témy z našich Bádateľských prirodovedných laboratórií:

 • Opravme rozbitý Galileov teplomer
 • Ako netopier zachytí náš pohyb
 • Elektrina ťa (na)kopne 

Témy labákov a experimentov sa obmieňajú každé 2 mesiace.

 

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

 

 

 

Záhadný svet ARDUINO

Čo je ARDUINO? ARDUINO je elektronická stavebnica  (vývojový set), ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a ...
DETAIL

Detail

Čo je ARDUINO?

ARDUINO je elektronická stavebnica  (vývojový set), ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a vývojovým prostredím IDE (SW).

Programovací jazyk ARDUINA vychádza z jazyka C/C++, doplnený je však o vlastné knižnice, ktoré umožňujú prácu užívateľa aj bez ovládania tohto jazyka. K samotnému ARDUINU je možné jednoducho pripojiť (pomocou kontaktného poľa) veľké množstvo senzorov a prídavných dosiek, pomocou ktorých môžeme vytvoriť ľubovoľné vlastné elektronické zariadenie. Open-source platforma umožňuje stiahnuť a používať už existujúce projekty (schémy, programy a návody), ktorých je na internete veľmi veľa úplne zadarmo.

 

Pre koho je ARDUINO určené?

Nemusíte byť  vášnivý programátor, našu sériu workshopov zvládnu aj úplní začiatočníci, ktorí sa túžia naučiť programovať a navrhovať vlastné elektronické zariadenia. Navyše, pomocou tejto stavebnice je možné jednoducho a rýchlo navrhnúť, zostaviť a odskúšať prototypy rôznych zariadení, a preto je využívaná aj profesionálmi.

V dopoludňajších hodinách budú študenti najmä programovať a oboznamovať sa s možnosťami, ktoré ARDUINO prináša. Cieľom je prakticky priblížiť, ako pracujú elektronické zariadenia a naštartovať ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

V poobedňajších hodinách je možné otvoriť podrobné kurzy pre začiatočníkov, aj pre pokročilých a poskytnúť im materiálne aj odborné zázemie pre vlastnú tvorivú činnosť.

 Názvy jednotlivých workshopov:

 1. Môj prvý kód – Úvod do programovania Arduina, vhodný aj pre úplných začiatočníkov.
 2. Identifikujte sa –  Praktické využitie identifikačných kariet a čipov.
 3. Digitálna rosnička – Skonštruovanie a programovanie vlastnej meteostanice.
 4. Svetelný chameleón – Tvorba originálnych svetelných efektov.
 5. Domček jedným klikom – Využitie diaľkového ovládania pre obsluhu domácich elektrospotrebičov.
 6. Špiónska misia – Diaľkové ovládanie pohybu kamery a laserového lúča.

Prečo prichádzame s touto aktivitou?

„Rozvoj elektroniky a mikroelektroniky napreduje vysokým tempom a momentálne IT sektor pociťuje výrazný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. S prípravou žiakov je potrebné začať už na základných školách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť pre nich sériu praktických aktivít, ktoré ozrejmia žiakom, ako fungujú, a čo obsahujú bežné elektronické zariadenia, ktoré každodenne používajú. Platforma ARDUINO bola vyvinutá talianskymi učiteľmi v roku 2005 a zaznamenala celosvetový úspech u amatérov aj profesionálov,“ lektor a sprievodca Záhadným svetom ARDUINO, Ing. Kamil Hnath.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme do dvoch podskupín, kým jedna z nich pôjde na ARDUINO, druhá si môže prezrieť a vyskúšať expozície Steelparku so sprievodcom, alebo absolvovať tématický labák.

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk.

 

 

Matematika hrou

Matematika je zábava. Nemyslíme to ako klišé. V Steelparku vytvárame podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom labáku je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie.

DETAIL

Detail

Matematika je zábava. Nemyslíme to ako klišé. V Steelparku sa snažíme vytvoriť podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom labáku je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie.

Témy sa obmieňajú a prispôsobujú rôznemu veku detí.

Obsahom labákov môžu byť tieto témy:

 • Učíme sa prvé čísla.
 • Poznávame základné matematické pojmy.
 • Sčítanie, odčítanie, hravé počítanie
 • Násobenie, delenie.
 • Spoznávanie geometrických útvarov.
 • Rozvoj logického myslenia pomocou matematických hier.

Hodinu vedie skúsený lektor a pripravuje ich podľa veku účastníkov. Hodiny matematiky máme v ponuke pre 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 dieťa
Kapacita: min. 10  a max. 25 osôb

Workshop je vhodný pre deti od 5 do 11 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 detí, je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na Matematike hrou, druhá si môže pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

Zahrajte sa na magnety

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov zážitkovou formu. Prečo, ako a ktoré látky magnetizujú? Ako sa dá magnet rozdeliť? 

DETAIL

Detail

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov a objavte, ako sa dajú magnety rozdeliť. Zistite, prečo, a ktoré látky magnetizujú, a odpovedzte si na všetky otázky ohľadom magnetickej príťažlivosti.

Žiaci si môžu vďaka našim interaktívnym exponátom vyskúšať silu magnetov a ich využitie v bežnom živote. Na praktických hodinách v laboratóriách si overia teóriu z učebníc na reálnych pokusoch a úlohách.

 

Zahrajte sa na magnety v labáku

Tento labák pripravujeme v Steelparku na mieru jeho účastníkom, či už ide o deti v predškolskom veku alebo dospelých. Hodinu vedie skúsený lektor. Podnikavci, ktorí si vystačia s vlastnými silami a znalosťami, ich môžu absolvovať aj bez pomoci, iba poskytnutými .

Názvy vybraných úloh:

 • Otestuj silu magnetu
 • Magnetická loď
 • Model elektroskopu
 • Nespoľahlivý kompas
 • Odpudzovanie
 • Nabitý balón
 • Elektrostatický tanec

 

Trvanie aktivity: 45 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop a zábavné experimenty si môžete objednať vrámci prehliadky expozícii Steelparku.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si aj prehliadku expozícii Steelpark. Skupinu rozdelíme na dve polovice, kým jedna z nich bude na téme „Zahrajme sa na magnety“, druhá si môže pozrieť exponáty so sprievodcom.

Rezervácie je potrebné dohodnúť si vopred na info@steelpark.sk alebo telefonicky 0917 178 445 alebo 055/300 93 01.

Supravodivý levitujúci vláčik

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

DETAIL

Detail

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

Tento úkaz patrí medzi vákuové experimenty, ktoré pripravujeme v rôznej obmene podľa veku návštevníka. Čo je vákuum a ako funguje, vedia naši lektori vysvetliť každému, od škôlkara po dospeláka, náučnou, ale pritom zábavnou formou.

Tento exponát vyrobili zamestnanci Slovenskej akadémie vied Košice.

Trvanie aktivity: 45 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba 
Kapacita: min. 10 a max. 70 návštevníkov

Workshop je vhodný pre všetkých od 5 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 70 osôb, je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme, kým jedna z nich bude na téme „Supravodivý levitujúci vláčik a vákuové experimenty“, druhá si môže pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk

Ako oklamať svoje zmysly?

Optické klamy a ilúzie sú zradné, dokážu oklamať vaše zmysly? V tomto laboratóriu budete vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preveria váš úsudok. Nazriete aj do základov tvorby hologramov. Dokážete si aj nejaký sami vytvoriť?

DETAIL

Detail

Optické klamy a ilúzie sú zradné, dokážu oklamať vaše zmysly? V tomto laboratóriu budete vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preveria váš úsudok. Nazriete aj do základov tvorby hologramov. Dokážete si aj nejaký sami vytvoriť?

Hodinu vedie skúsený lektor. Bádatelia majú k dispozícii pracovné listy (V prípade záujmu poskytujeme učiteľom metodický list, ktorý môžu využiť na svojich hodinách).

Labák je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Skupinu rozdelíme na dve časti, kým jedna z nich bude na laboratóriu, druhá si môže rezervovať inú tému z našej ponuky bádateľských laboratórií alebo si pozrieť exponáty Steelparku so sprievodcom.

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk