Vyberte si z našej ponuky labákov pre MŠ, ZŠ a SŠ

Živé lampy
Po stopách dinosaurov
Peltierov článok
Tajomstvo vody
Einsteinovo laboratórium
Zahrajte sa na magnety
Elektrina ťa (na)kopne 
Tiene známe - neznáme
Supravodivý levitujúci vláčik

Živé lampy

Vek: 6-10 rokov Trvanie aktivity: 60 min. Cena vstupného: 4 eurá/1 osoba Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb Pod pojmom živé lampy si môžeme predstaviť h...
DETAIL

Detail

Vek: 6-10 rokov
Trvanie aktivity: 
60 min.
Cena vstupného: 4 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Pod pojmom živé lampy si môžeme predstaviť hocičo. Ak aj Vám vŕta v hlave, ako môžu vyzerať a čo sú zač? Ak chcete spoznať tajomstvo zápiskov Charlesa Darwina a iskriacej vody ma pobreží Tenerife, neváhajte a navštívte práve tento workshop. Aktivita je zameraná na priblíženie mechanizmu bioluminiscencie, na príkladoch a pri výrobe rôznych svetielkujúcich živočíchov z celého sveta.

Cena platná od 1.2.2024

Po stopách dinosaurov

Vek: 6-10 rokov Trvanie aktivity: 60 min. Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb Keď si chcete vyskúšať prácu paleontológov, ...
DETAIL

Detail

Vek: 6-10 rokov
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Keď si chcete vyskúšať prácu paleontológov, nezabudnite prísť. Dozviete sa, čo všetko zahŕňa a aké sú postupy pri hľadaní dôkazov o živote týchto tajomných tvorov. Steelpark vám ponúka jedinečnú možnosť vyskúšať si prácu odborníkov na fosílie veľmi jednoduchým až hravým spôsobom, dozviete sa viac o vykopávkach a reštaurovaní jednotlivých druhov dinosaurov.

Cena platná od 1.2.2024

Peltierov článok

Výuková aktivita je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

DETAIL

Detail

Vek: 9. ročník ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Výuková aktivita zameraná na preskúmanie „nového“ zdroja elektrického napätia, ktorý premieňa teplo na elektrickú energiu. Žiaci budú prostredníctvom učebného materiálu oboznámení so základnými informáciami o elektrickom napätí a zdrojoch elektrického napätia ešte pred príchodom na laboratórnu prácu. Počas laboratórnej práce budú pod vedením odborného dozoru hľadať odpovede na vedecké otázky, ktoré ich najviac zaujali. Preskúmajú veľkosť napätia, výkon zdroja a možno si ním aj nabijú telefón.

Cena platná od 1.2.2024

Tajomstvo vody

Výuková aktivita zameraná na ekológiu, je tvorená viacerými úlohami zameraných na kolobeh vody v prírode, recykláciu, šetrenie a čistenie vody v prírode ale aj v domácnostiach.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 4 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Výuková aktivita zameraná na ekológiu, je tvorená viacerými úlohami zameraných na kolobeh vody v prírode, recykláciu, šetrenie a čistenie vody v prírode ale aj v domácnostiach.

Cena platná od 1.2.2024

Einsteinovo laboratórium

Výuková aktivita z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvujú prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 4 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Výuková aktivita z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvujú prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

Cena platná od 1.2.2024

Zahrajte sa na magnety

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov zážitkovou formu. Prečo, ako a ktoré látky magnetizujú? Ako sa dá magnet rozdeliť? 

DETAIL

Detail

Vek: škôlky, 1. stupeň ZŠ
Trvanie aktivity:
 60 min.
Cena vstupného: 2 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Cieľom výukovej aktivity je  preskúmať vnútornú štruktúru magnetov a objaviť, ako sa dajú magnety rozdeliť, žiaci  budú zisťovať prečo, a ktoré látky sa magnetizujú, a odpovedať si na všetky otázky ohľadom magnetickej príťažlivosti.

Cena platná od 1.2.2024

 

Elektrina ťa (na)kopne 

Varianta pre základné školy:
Žiaci budú objavovať elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia, budú súťažiť v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu, overia si pochopenie elektrickej vodivosti a naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod.
Varianta pre stredné školy:
Študenti si v skupinách budú zostavovať elektrické obvody so žiarovkami a skúmať faktory ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek, merať prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadať fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Varianta pre základné školy:

S odborným lektorom budú žiaci objavovať elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia, budú súťažiť v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu, overia si pochopenie elektrickej vodivosti a naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod.

Varianta pre stredné školy:

S odborným lektorom si študenti v skupinách budú zostavovať elektrické obvody so žiarovkami a skúmať faktory ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek, merať prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadať fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.

Výuková aktivita je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

Cena platná od 1.2.2024

 

Tiene známe - neznáme

S odborným lektorom budú žiaci diskutovať o tieňoch a podmienkach ich vzniku. Cieľom aktivity je spoznať princíp zobrazovania rovinným zrkadlom, odhaliť princíp vzniku tieňov, ako aj dvojitých tieňov vznikajúcich od osvetleného objektu na zrkadle. 

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

S odborným lektorom budú žiaci diskutovať o tieňoch a podmienkach ich vzniku. Cieľom aktivity je spoznať princíp zobrazovania rovinným zrkadlom, odhaliť princíp vzniku tieňov, ako aj dvojitých tieňov vznikajúcich od osvetleného objektu na zrkadle.

Výuková aktivita je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Cena platná od 1.2.2024

Supravodivý levitujúci vláčik

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

DETAIL

Detail

Supravodivý levitujúci vláčik sa pohybuje po oválnej koľajnicovej dráhe a to bez toho, aby sa jej dotýkal. Vláčik sa vznáša, levituje nad dráhou. Ako je to možné?

Tento úkaz patrí medzi vákuové experimenty, ktoré pripravujeme v rôznej obmene podľa veku návštevníka. Čo je vákuum a ako funguje, vedia naši lektori vysvetliť každému, od škôlkara po dospeláka, náučnou, ale pritom zábavnou formou.

Tento exponát vyrobili zamestnanci Slovenskej akadémie vied Košice.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 4 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 návštevníkov

Workshop je vhodný pre všetkých od 5 do 99 rokov.

Cena platná od 1.2.2024