Vyberte si z našej ponuky labákov pre MŠ, ZŠ a SŠ

Tajomstvo vody
Molekula života - ako ju nájsť?
Matemágia
Einsteinovo laboratórium
Čo je tangram?
Zahrajte sa na magnety
Matematika hrou
Elektrina ťa (na)kopne 
Tiene známe - neznáme

Tajomstvo vody

Výuková aktivita zameraná na ekológiu, je tvorená viacerými úlohami zameraných na kolobeh vody v prírode, recykláciu, šetrenie a čistenie vody v prírode ale aj v domácnostiach.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Výuková aktivita zameraná na ekológiu, je tvorená viacerými úlohami zameraných na kolobeh vody v prírode, recykláciu, šetrenie a čistenie vody v prírode ale aj v domácnostiach.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Molekula života - ako ju nájsť?

Výuková aktivita z biochémie, zameraná na extrakciu DNA a jej zviditeľnenie pomerne jednoduchým spôsobom – z ovocia alebo zeleniny.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Výuková aktivita z biochémie, zameraná na extrakciu DNA a jej zviditeľnenie pomerne jednoduchým spôsobom – z ovocia alebo zeleniny.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Matemágia

Výuková aktivita z matematiky, zameraná na predstavenie bežne nepoznanej oblasti geometrie spájajúcej dvoj-, troj- aj štvor- rozmerný priestor v jednom objekte, Möbiovej páske. Len s použitím papiera, nožníc a lepidla si niekoľkými pokusmi ukážeme záhady topológie a geometrie ako ju nepoznáme.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Výuková aktivita z matematiky, zameraná na predstavenie bežne nepoznanej oblasti geometrie spájajúcej dvoj-, troj- aj štvor- rozmerný priestor v jednom objekte, Möbiovej páske. Len s použitím papiera, nožníc a lepidla si niekoľkými pokusmi ukážeme záhady topológie a geometrie ako ju nepoznáme.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Einsteinovo laboratórium

Výuková aktivita z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvujú prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 3 eurá/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Výuková aktivita z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvujú prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Čo je tangram?

Cieľom aktivity je za pomoci lektora zostrojiť vlastný tangram, z ktorého je možné na základe pravidiel vytvoriť a poskladať niekoľko stovák rôznych obrazcov, zvieratiek, či postavičiek.

DETAIL

Detail

Vek: 1. stupeň ZŠ, 5. ročník ZŠ
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Výuková aktivita je zameraná na rozvoj logického myslenia, motorickej zručnosti a fantázie.

Cieľom aktivity je za pomoci lektora zostrojiť vlastný tangram, z ktorého je možné na základe pravidiel vytvoriť a poskladať niekoľko stovák rôznych obrazcov, zvieratiek, či postavičiek.

Základné pravidlá:

– vždy treba použiť všetkých sedem dielov skladačky

– žiadne časti obrazca sa nesmú prekrývať

– rovnobežník, ktorý sa nachádza v obrazci možno použiť aj ako prevrátený

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Zahrajte sa na magnety

Preskúmajte vnútornú štruktúru magnetov zážitkovou formu. Prečo, ako a ktoré látky magnetizujú? Ako sa dá magnet rozdeliť? 

DETAIL

Detail

Vek: škôlky, 1. stupeň ZŠ
Trvanie aktivity:
 45 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 25 osôb

Cieľom výukovej aktivity je  preskúmať vnútornú štruktúru magnetov a objaviť, ako sa dajú magnety rozdeliť, žiaci  budú zisťovať prečo, a ktoré látky sa magnetizujú, a odpovedať si na všetky otázky ohľadom magnetickej príťažlivosti.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Matematika hrou

V Steelparku vytvárame podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom labáku je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie a skupinovú prácu.

DETAIL

Detail

Vek: 1.stupeň ZŠ
Trvanie aktivity:
60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 dieťa
Kapacita: min. 10  a max. 25 osôb

V Steelparku sa snažíme vytvoriť podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom výukovej aktivity je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať ich logické myslenie a skupinovú prácu.

Témy sa obmieňajú a prispôsobujú rôznemu veku detí.

Hodinu vedie skúsený lektor a pripravuje ich podľa veku účastníkov. Hodiny matematiky máme v ponuke pre 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

Elektrina ťa (na)kopne 

Varianta pre základné školy:
Žiaci budú objavovať elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia, budú súťažiť v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu, overia si pochopenie elektrickej vodivosti a naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod.
Varianta pre stredné školy:
Študenti si v skupinách budú zostavovať elektrické obvody so žiarovkami a skúmať faktory ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek, merať prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadať fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 20 osôb

Varianta pre základné školy:

S odborným lektorom budú žiaci objavovať elektrickú vodivosť/nevodivosť predmetov zo svojho každodenného okolia, budú súťažiť v zostavení čo najdlhšieho elektrického obvodu, overia si pochopenie elektrickej vodivosti a naučia sa zakresliť jednoduchý elektrický obvod.

Varianta pre stredné školy:

S odborným lektorom si študenti v skupinách budú zostavovať elektrické obvody so žiarovkami a skúmať faktory ovplyvňujúce svietivosť zapojených žiaroviek, merať prúdy vo vetvách a napätie na prvkoch obvodu a hľadať fyzikálne zdôvodnenie pozorovaných situácií.

Výuková aktivita je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).

 

Tiene známe - neznáme

S odborným lektorom budú žiaci diskutovať o tieňoch a podmienkach ich vzniku. Cieľom aktivity je spoznať princíp zobrazovania rovinným zrkadlom, odhaliť princíp vzniku tieňov, ako aj dvojitých tieňov vznikajúcich od osvetleného objektu na zrkadle. 

DETAIL

Detail

Vek: 2. stupeň ZŠ, stredné školy
Trvanie aktivity:
45 –  60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 20 osôb

S odborným lektorom budú žiaci diskutovať o tieňoch a podmienkach ich vzniku. Cieľom aktivity je spoznať princíp zobrazovania rovinným zrkadlom, odhaliť princíp vzniku tieňov, ako aj dvojitých tieňov vznikajúcich od osvetleného objektu na zrkadle.

Výuková aktivita je súčasťou Bádateľského prírodovedného laboratória, ktoré vzniklo spoluprácou s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ.

V prípade väčších skupín, napr. 30 osôb, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity (ďalšiu výukovú aktivitu, alebo si môžete prejsť interaktívnu expozíciu so sprievodcom).