Adventný kalendár pre všetkých zVEDAvcov

Milí zVEDAvci!
Keďže sa blížia Vianoce, pripravili sme si pre Vás špeciálny adventný kalendár. Odkrývajte spolu s nami už od zajtra až do Štedrého dňa jedno políčko za druhým a zabávajte sa pri plnení špeciálnych úloh ako vyšitých pre všetkých malých aj veľkých zVEDAvcov.