Aprílový LEGO krúžok

Steelpark – park vedy chystá na 17. apríla 2024 pre deti vo veku od 8 do 14 rokov LEGO krúžok o 15:30 hod., na ktorom si môžu vytvoriť, naprogramovať a otestovať svojho robot.

Práca so súpravou LEGO SPIKE Prime nepretržite motivuje a zapája žiakov prostredníctvom vzdelávacích aktivít formou hry, aby premýšľali a riešili zložité problémy bez ohľadu na hĺbku ich poznatkov. Od jednoduchých projektov až po neobmedzené možnosti kreatívneho dizajnu SPIKE Prime pomáha žiakom naučiť sa základné schopnosti STEAM používané v 21. storočí potrebné k tomu, aby sa stali inovatívnymi študentmi a zároveň sa 90 minút zabávali. V nasledujúcom krúžku vytvoríme robotov, ktorí nám budú vedieť niečo nakresliť.

Vstupenky: https://k13.sk/vstupenky/