Exponáty na návšteve z maďarskej Agóry

Už po piaty raz sme sa rozhodli obohatiť našu expozíciu zapožičaním exponátov z maďarského vedeckého centra, sídliaceho v Debrecíne, ktoré nesie názov Agóra.

Aktuálne si môžete vyskúšať ako funguje nikdy nekončiace zrkadlo, rozplývať sa nad tajomným hologramom, či potrápiť svoje zmysly pri hraní na Sheppardovom piáne.

Nekonečné zrkadlo

Toto zariadenie predstavuje kombináciu bežného zrkadla a polopriepustného zrkadla, medzi ktorými je umiestnený LED pás. Svetlo vyžarované z LED pásu sa odráža z bežného zrkadla do polopriepustného zrkadla. Zrkadlo potom ďalej odráža svetlo len čiastočne, ostávajúce svetlo cez neho prechádza smerom k pozorovateľovi. Odrazené svetlo, ktoré obsahuje menší počet  fotónov, zopakuje tento rekurzívny proces, pričom v zrkadle vytvorí ilúziu svetelného portálu, ktorý akoby nemal konca.  

Hra so svetlom

3D obraz vzniká vďaka projekcii, ktorá je premietaná priamo z obrazovky na štyri akrylové pásy. Ak sa na obrázok pozeráme v správnom uhle, tak uprostred pyramídy zbadáme plávajúcu rybu, či tancujúci pár. Aké jednoduché, oklamať svoje zmysly, však?

Sheppardov klavír

Shepardov klavír je dokonalým príkladom, dôkazom toho, že aj sluch sa dá ľahko oklamať. S jeho pomocou je možné prezentovať hudobný paradox – prechádzame jednotlivými klávesmi a v závislosti od smeru počujeme zvuky, ktoré buď stúpajú alebo klesajú, i keď v skutočnosti počujeme stále tú istú oktávu.

Ani v Agóre neostali o nič ukrátení. Na oplátku sme im poslali taktiež tri exponáty – Tangram srdce, Sudoku (3×3) a obľúbený exponát Ako putuje svetlo.

Tešíme sa na Vás počas otváracích hodín!