Kde sa berie láska?

Milí zVEDAvci!

Blíži sa sviatok všetkých zaľúbených! Čo tak stráviť predvalentínsky deň u nás?

Kde sa berie láska z vedátorského pohľadu môžete prísť zistiť už túto nedeľu do Steelparku!