Krúžok francúzštiny: Klub Marie Curie

Tento školský rok sme si pre Vás pripravili aj jazykový kurz, v ktorom sa spája na prvý pohľad nespojiteľné: francúzština a veda!

Na kurze sa deti hravou formou naučia:

  • základy francúzskej gramatiky a jazyka
  • novú slovnú zásobu s prienikom do prírodných vied
  • získajú skúsenosti tímovej spolupráce

Krúžok je určený deťom vo veku od 8 rokov, ktoré francúzštinu ešte nemali, alebo s ňou iba začínajú, prípadne majú skúsenosti.

Cena za kurz je 150 €.

Prihlášku na krúžok si môžete stiahnuť priamo tu: