Lego krúžok v Steelparku

Každú stredu organizuje Steelpark – park vedy pre deti vo veku od 10 do 14 rokov LEGO krúžok, na ktorom si môžu vytvoriť, naprogramovať a otestovať svojho robota. V každej lekcii mu zadávajú inú úlohu.

Práca so súpravou LEGO SPIKE Prime nepretržite motivuje a zapája žiakov prostredníctvom vzdelávacích aktivít formou hry, aby premýšľali a riešili zložité problémy bez ohľadu na hĺbku ich poznatkov. Od jednoduchých projektov až po neobmedzené možnosti kreatívneho dizajnu SPIKE Prime pomáha žiakom naučiť sa základné schopnosti STEAM používané v 21. storočí potrebné k tomu, aby sa stali inovatívnymi študentmi a zároveň sa 90 minút zabávali.

Kapacita je obmedzená, preto si nezabudni kúpou vstupenky rezervovať miesto. Viac informácii na info@steelpark.sk alebo na telefónnom čísle 0908 965 287.

Kúpiť vstupenky