LEGO krúžok v SteelParku

Steelpark – park vedy pripravil na 15. a 22. mája 2024 pre deti vo veku nad 8 rokov ďalší LEGO krúžok o 15:30 hod. Venovať sa budú programovaniu lego robotov. Na workshop môžu prísť aj mladší záujemcovia, ktorí budú pracovať vo dvojiciach.

Práca so súpravou LEGO SPIKE Prime nepretržite motivuje a zapája žiakov
prostredníctvom vzdelávacích aktivít formou hry, aby premýšľali a riešili
zložité problémy bez ohľadu na hĺbku ich poznatkov. Od jednoduchých projektov až po neobmedzené možnosti kreatívneho dizajnu SPIKE Prime pomáha naučiť sa základné schopnosti STEAM používané v 21. storočí potrebné k tomu, aby sa stali inovatívnymi študentmi a zároveň sa 90 minút zabávali.

Vstupenky: https://k13.sk/vstupenky/