LEGO krúžok v Steelparku

Steelpark – park vedy organizuje pre deti vo veku od 10 do 14 rokov nové aktivity. Od 15. marca 2023 každú stredu o 16:00 hod. môžu začať navštevovať LEGO krúžok, na ktorom si budú môcť vytvoriť, naprogramovať a otestovať svojho robota. V každej lekcii mu zadávajú inú úlohu. Kapacita je obmedzená, preto si nezabudni kúpou vstupenky rezervovať miesto. Viac informácii na info@steelpark.sk alebo na telefónnom čísle 0908 965 287.

Vstupné: 10 €/1. lekcia 5 €

Práca so súpravou LEGO SPIKE Prime nepretržite motivuje a zapája žiakov prostredníctvom hrových vzdelávacích aktivít, aby premýšľali a riešili zložité problémy bez ohľadu na hĺbku ich poznatkov. Od jednoduchých projektov až po neobmedzené možnosti kreatívneho dizajnu SPIKE Prime pomáha žiakom naučiť sa základné schopnosti STEAM používané v 21. storočí potrebné k tomu, aby sa stali inovatívnymi študentmi a zároveň sa 90 minút zabávali.

Inovatívna vzdelávacia pomôcka pre programovanie programovanie a robotiku prispieva k vzbudzovaniu zvedavosti a kognitívnej odvahy študentov starších ročníkov základných škôl v predmetoch STEAM a buduje ich sebavedomie.

Vstupenky: www.k13.sk