Denný letný tábor LIGA ZVEDAVÝCH

Táborové aktivity budú prebiehať počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 v priestoroch Steelparku – Parku vedy na Kukučínovej 2 v Košiciach. Cena je 125 eur, cena zahŕňa desiatu, obed, olovrant, pitný režim, materiál a výlet. Steelpark – Park vedy si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Program:

Prvý deň budú deti rozdelené do štyroch tímov, každý bude mať svojho vedúceho. V týchto tímoch budú celý týždeň súťažiť v disciplínach z odvetví chémie, fyziky, matematiky, informatiky, geografie, biológie. Na základe výsledkov, budú zbierať body pre svoj tím a za tieto body si budú môcť vylepšovať svoje superschopnosti, ktoré si budú musieť vedieť „obhájiť“ vedou.

V rámci programu sa deti naučia základy programovania arduina, riešiť logické a matematické úlohy, absolvujú ukážku programovania lego robotov, preskúmajú fyzikálne zákony a princípy chémie.

Na posledný deň plánujeme prechádzku spojenú s opekaním v Zádielskej doline. Tam sa odohrá aj celkové vyhodnotenie týždňa, odovzdajú sa ceny, diplomy, lektori sa rozlúčia s deťmi.

Rodičia môžu prihlásiť svoje deti na letný tábor telefonicky na čísle 055/30 09 301 alebo mailom na info@steelpark.sk.

Maximálna kapacita je 20 detí.

Noc múzeí a galérii v Steelparku

Zažili ste už Noc múzeí a galérií na vlastnej koži?

Aj tento rok Vám ponúkame neopakovateľnú atmosféru, množstvo príjemných zážitkov. Spoznávajte, bádajte a experimentujte.

Dňa 18. mája Vám 9 košických inštitúcií otvorí brány pod rúškom noci. Každá z nich má pripravený zaujímavý program.

Program na Noc múzeí a galérií:

Budova Steelpark

17:00-24:00 expozícia Steelpark

  • 1. poschodie

17:00-24:00        „Aréna bádania“ – chemické pokusy

17:15 a 20:00      „Z Kassa na Košice“- ako železiarne zmenili naše mesto

17:00-24:00        „Veda pre najmenších“- detský kútik

  • 2. poschodie

18:00 a 21:00      „Chlad, ktorý páli a vzduchoprázdno-z Dávida Goliáš“ –pokusy s tekutým dusíkom a vákuové experimenty

  • 3. poschodie

17:00-24:00        „Rozlúskni oriešok bez veveričky“ – hlavolamy

17:00-24:00         „Aréna bádania“- fyzikálne pokusy

Budova Bravo

  • 1. poschodie

17:00-24:00        výstava „Klamárium“ – čo prezrádzajú optické klamy o našej mysli

  • 2. poschodie

17:30                    „Záhadný svet Arduino“- rozblikaj semafor

(opakovanie každú hodinu)Vstupné: 

  • dospelí – 2,00 €
  • deti od 6 do 15 rokov, ZŤP a seniori – 1,00 €
  • deti do 6 rokov – zdarma

Vstupenky bude možné si zakúpiť v každej zo zúčastnených inštitúcií, pričom budú platiť do každej z nich.