Steelpark: Matematika hrou a Bádateľské prírodovedné laboratórium

Zábavné technické centrum Steelpark prináša od 3. októbra 2016 do konca školského roka vzdelávacie aktivity pre 1. stupeň základných škôl Matematika hrou. Pre II. stupeň a stredné školy je k dispozícii Bádateľské prírodovedné laboratórium. K interaktívnym exponátom tak pribudli aj vzdelávacie aktivity pod vedením lektorov.

20161004_093323Matematika hrou ponúka hravou a zábavnou formou hodinové pamäťové počítanie, cieľom je naučiť techniku počítania spamäti, rozširovať horizont myslenia, rozvíjať logické myslenie, samostatnosť, vlastnú iniciatívu, systematickosť a dôkladnosť, vytrvalosť pri prekonávaní ťažkostí, súťaživosť a vedieť prijať prehru. Zámerom je naučiť sa matematiku v skupinách (max. 25 žiakov).

 Vstupné: skupina nad 15 žiakov 1 €/žiak

Steelpark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ aj v školskom roku 2016/2017 ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium. Jeho náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) v dvoch paralelne prebiehajúcich aktivitách s rôznym zameraním.

Od septembra do novembra sú pripravené témy Dokážeme odvážiť vzduch a Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl budú diskutovať o hustote, zoznámia sa s princípom jej merania pomocou bicyklovej pumpy, lopty a digitálnych váh, dozvedia sa, prečo majú rôzne látky rôznu hustotu a naučia sa značiť údaje merania do grafu. Druhá téma priblíži používanie laserového diaľkomeru, princíp používania merania pomocou akvária a pravítka, ozrejmia si, čo je index lomu, prečo sa svetlo pohybuje vo vode pomalšie ako vo vzduchu a na záver vypočítajú aritmetický priemer zo všetkých indexov lomov.

 Vstupné na 1 tému (60 min.): 8 € skupina (max. 16 žiakov)

Rezervácia na aktivity nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov Steelpark. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.