NOVINKA: Záhadný svet ARDUINO

Čo je ARDUINO?

ARDUINO je elektronická stavebnica  (vývojový set), ktorej základom je mikroprocesorová doska s 8 bitovým procesorom Atmel (HW) a vývojovým prostredím IDE (SW).

Programovací jazyk ARDUINA vychádza z jazyka C/C++, doplnený je však o vlastné knižnice, ktoré umožňujú prácu užívateľa aj bez ovládania tohto jazyka. K samotnému ARDUINU je možné jednoducho pripojiť (pomocou kontaktného poľa) veľké množstvo senzorov a prídavných dosiek pomocou, ktorých môžeme vytvoriť ľubovoľné vlastné elektronické zariadenie. Open-source platforma umožňuje stiahnuť a používať už existujúce projekty (schémy, programy a návody), ktorých je na internete veľmi veľa úplne zadarmo.

 

Pre koho je ARDUINO určené?

Nemusíte byť  vášnivý programátor, našu sériu workshopov zvládnu aj úplní začiatočníci, ktorí sa túžia naučiť programovať a navrhovať vlastné elektronické zariadenia. Navyše, pomocou tejto stavebnice je možné jednoducho a rýchlo navrhnúť, zostaviť a odskúšať prototypy rôznych zariadení, a preto je využívaná aj profesionálmi.

V dopoludňajších hodinách budú študenti najmä programovať a oboznamovať sa s možnosťami, ktoré ARDUINO prináša. Cieľom je prakticky priblížiť, ako pracujú elektronické zariadenia a naštartovať ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

V poobedňajších hodinách je možné otvoriť podrobné kurzy pre začiatočníkov, aj pre pokročilých a poskytnúť im materiálne aj odborné zázemie pre vlastnú tvorivú činnosť.

 Názvy jednotlivých workshopov:

  1. Môj prvý kód – Úvod do programovania Arduina, vhodný aj pre úplných začiatočníkov.
  2. Identifikujte sa –  Praktické využitie identifikačných kariet a čipov.
  3. Digitálna rosnička – Skonštruovanie a programovanie vlastnej meteostanice.
  4. Svetelný chameleón – Tvorba originálnych svetelných efektov.
  5. Domček jedným klikom – Využitie diaľkového ovládania pre obsluhu domácich elektrospotrebičov.
  6. Špiónska misia – Diaľkové ovládanie pohybu kamery a laserového lúča.

Prečo prichádzame s touto aktivitou?

„Rozvoj elektroniky a mikroelektroniky napreduje vysokým tempom a momentálne IT sektor pociťuje výrazný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. S prípravou žiakov je potrebné začať už na základných školách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť pre nich sériu praktických aktivít, ktoré ozrejmia žiakom, ako fungujú, a čo obsahujú bežné elektronické zariadenia, ktoré každodenne používajú. Platforma ARDUINO bola vyvinutá talianskymi učiteľmi v roku 2005 a zaznamenala celosvetový úspech u amatérov aj profesionálov,“ lektor a sprievodca Záhadným svetom ARDUINO, Ing. Kamil Hnath.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 osoba
Kapacita: min. 10 a max. 15 osôb

Workshop je vhodný pre všetkých od 12 do 99 rokov.

V prípade väčších skupín je potrebné rezervovať si aj vstup do expozície Steelpark. Skupinu rozdelíme do dvoch podskupín, kým jedna z nich pôjde na ARDUINO, druhá si môže prezrieť a vyskúšať expozície Steelparku so sprievodcom, alebo absolvovať tématický labák.

Rezervácie je potrebné dohodnúť vopred na info@steelpark.sk.

 

 

Exponáty na návšteve z Agory

Magnetický podvod, Escherove mozaiky a cirkulovanie zvukových vĺn. Ako to však všetko funguje?

Keďže každá návšteva Steelparku poznačí novým zážitkom nie len malých, ale aj veľkých, rozhodli sme sa, že k už jestvujúcim exponátom pribudnú štyri ďalšie. A že ako fungujú?

Prvým z nich je exponát zvaný „Magnetický pád“. Pri pokuse sa uplatňuje tzv. Lenzov zákon – stačí, ak vhodíte kovovú a plastovú platničku medzi plexisklá s magnetmi. Hotový zázrak na počkanie.

Ako cirkulujú zvukové vlny? Pomocou vákuovej pumpy postupne znížite hustotu vzduchu pod sklenenou kupolou. Čo sa stane ďalej? Uvidíte sami. Stačí si to len prísť vyskúšať.

Takzvané zrkadlo je trochu otupením ľudských zmyslov a nazvali by sme to skôr evolučnou záležitosťou. Ľudský mozog totiž reaguje silnejšie na pohyb ako na statický obraz a súvisí to s pudom sebazáchovy. Pohľad na kamoša skrz zrkadlo nikdy nebol zábavnejší.

Posledným z nových exponátov sú Escherové mozaiky. Je veľa možností, ako zložiť gekonov – všetko závisí od vás. Môžu sa napríklad pokojne opakovať po vzoroch. Práve ňou sa vyznačovala tvorba Mauritsa Cornelis Eschera – tá súvisela s periodicky sa opakujúcimi vzormi.

 

Steelpark je otvorený pre školy vždy v pondelok až piatok od 9:00 do 13:00 a pre verejnosť od stredy do nedele, vždy od 14:00 do 18:00.

Zaujímavé: Steelpark v číslach

Počas 4 rokov sa v Steelparku:

spotrebovalo 8 116 litrov dusíka
vyrobilo  5 495 ks áut
premlelo  76 861 návštevníkov
9 621 návštevníkov experimentovalo na labákoch  (od októbra 2014 do júna 2017)
z toho 1 725 návštevníkov si lámalo hlavu na matematických labákoch  (od októbra 2016 do júna 2017)
zlisovalo sa 90 500 ksplechoviek čo je cca 300 kg
4 500 ks marshmallov a 4 500 ks čiernych princov sa použilo na experimenty

Steelpark | Park vedy

Steelpark je park vedy, ktorého cieľom je prinášať malým i veľkým zážitok zo spoznávania vedy a jeho zákonitostí. To všetko hravou formou a pre deti od 5 rokov.

Expozícia ponúka návštevníkom interakciu a hru s exponátmi a zoznámenie sa prírodnými a technickými vedami ako robotika, matematika, fyzika, informatika a ďalšími. Časť stálej expozície odkazuje na priemyselnú históriu mesta Košice. Deti aj dospelí sa môžu zahrať na zememeračov v interaktívnom pieskovisku, vyskúšať ovládanie elektromagnetického žeriavu, prechádzať sa na vysokozdvižnej plošine či si zahrať robotický futbal.

Najnavštevovanejšie stanovište je geologický vrták, ktorým sa deti virtuálne prevŕtajú do stredu zeme. Okrem toho je zaujímavá magnetická lezecká lávka. Touto šikmou plošinou sa môžu prechádzať v magnetických topánkach. Vertikálnym šplhadlom sa návštevníci dostanú na prvé poschodie len pomocou vlastnej sily a fyziky. V Steelparku sa nájde priestor aj pre predškolákov. Zahrať sa môžu s vedeckými hračkami, hlavolamami či rôznym inými rébusmi.

Návštevníkom sú k dispozícii sprievodcovia, na ktorých sa môžu obrátiť so zvedavými otázkami , a ktorí poradia alebo predvedú, ako ovládať technické prístroje a zariadenia.

 

 

 

 

 

My machine

Výstava MyMachine je prezentáciou výsledkov tvorivosti základoškolákov, stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí spoločne tvorili niekoľko mesiacov a vymysleli originálne mašinky, stroje, pri ktorých sa nekladú medze.

Základoškoláci boli návrhármi, vysokoškoláci dali ich návrhom reálne konštrukcie a stredoškoláci z odborných škôl ich skonštruovali.

Čo je MyMachine?

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok a dnes je MyMachine jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní.

MyMachine na Slovensku

V apríli 2016 Karpatská nadácia založila franšízu tohto unikátneho projektu. MyMachine, ktorý pôvodne vznikol v Belgicku, dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom vynachádzať technické riešenia pre originálne nápady. Program sa zameriava na rozvoj zvedavosti, tvorivosti a podnikavosti. Po úspešnej implementácii vo Francúzsku, USA, Slovinsku, Južnej Afrike a Portugalsku prichádza MyMachine vďaka Karpatskej nadácii aj na Slovensko – inovovať a vymýšľať sa bude na 4 základných školách, 4 stredných školách v našom regióne a na dvoch fakultách Technickej univerzity v Košiciach.

Zapojené školy:

Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
Základná škola, Krosnianska 4, Košice
Základná škola s materskou školou Kapušany, Prešov
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 8, Košice

Kreatívnym procesom budú deti sprevádzať študenti Technickej univerzity v Košiciach z Fakulty umení- Katedra dizajnu a zo Strojníckej fakulty- Katedra výrobnej techniky.

Detské sny budú pod supervíziou vysokoškolských študentov zostrojené na týchto stredných odborných školách.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Stredná odborná škola Košice-Šaca
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Ako funguje MyMachine?

Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy:

  1. Fáza myšlienky (Idea phase): deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb, modelov a pod. svoje vysnívané prístroje. Môžu nimi byť natierač arašidového masla na chlieb, alebo stroj, ktorý uprace detskú izbu. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého vynálezu v detskom vnímaní.
  2. Fáza konceptu: (Concept/Design-phase): v ďalšej fáze sa návrhu strojov alebo prístrojov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti skonštruovania vynálezov. Najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
  3. Fáza prototypu (Machine Phase): v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn. Pri príprave dizajnu a technických riešení sú do programu zapojené aj miestne firmy, odborníci a organizácie.

 

Misia programu

Naším poslaním je združovanie detí na základných školách so študentami vysokých škôl a žiakmi technických stredných škôl, a budovanie kľúčových kompetencií (práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť atď.) na všetkých úrovniach vzdelávania. V procese tvorenia sa na úrovni jednotlivca rešpektuje talent každého, podporuje sa podnikateľský duch a otvorený systém vzdelávania orientovaný na STE(A)M – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Na systémovej úrovni sa program podieľa na zmene súčasného vzdelávacieho systému tak, aby dokázal spĺňať nové požiadavky doby na študentov. Veríme, že kreatívny potenciál má každý z nás, a preto dúfame, že MyMachine Slovakia bude úspešne pomáhať deťom a mladým ľuďom svoju tvorivosť nielen objaviť, ale aj v budúcnosti využívať.

Kontaktné informácie:

Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Petreková
Kontakt: 0908 577 432, jana.petrekova@karpatskanadacia.sk
Web: www.mymachineglobal.org
Facebook stránka: https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/

Podpísali sme memorandum s UPJŠ

Dňa 15. júna 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a K13 – Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia, ktorú zastupuje riaditeľ Mgr. Ján Kováč. Cieľom memoranda je vzájomne spolupracovať v oblasti popularizácie a propagácie vedy, zatraktívniť vzdelávanie v prírodných vedách, matematike, informatike a robotike, podporovať rozvoj Mesta Košice ako mesta pre mladých ľudí, mesta s atribútmi: Smart city, Creative city, Science city a University city.

Medzi základné formy spolupráce patria najmä činnosti:

a) spolupráca pri príprave a organizovaní vedecko-popularizačných, vzdelávacích a prezentačných podujatí,

b) využívanie priestorov K 13, najmä Steel PARK na organizovanie súťaží, súťažných prehliadok, festivalov pre mládež, odborných a vedeckých konferencií,

c) odborná pomoc pri príprave a realizácii spoločných grantových projektov,

d) súčinnosť pri zaškoľovaní a vzdelávaní lektorov a odborných pracovníkov,

e) príprava, zabezpečenie a koordinácia aktivít v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu v Steel PARK,

f) výmena informácií a vzájomná propagácia strán a podujatí zameraných na propagáciu vedy a vzdelávania.

Steelpark: Matematika hrou a Bádateľské prírodovedné laboratórium

Zábavné technické centrum Steelpark prináša od 3. októbra 2016 do konca školského roka vzdelávacie aktivity pre 1. stupeň základných škôl Matematika hrou. Pre II. stupeň a stredné školy je k dispozícii Bádateľské prírodovedné laboratórium. K interaktívnym exponátom tak pribudli aj vzdelávacie aktivity pod vedením lektorov.

20161004_093323Matematika hrou ponúka hravou a zábavnou formou hodinové pamäťové počítanie, cieľom je naučiť techniku počítania spamäti, rozširovať horizont myslenia, rozvíjať logické myslenie, samostatnosť, vlastnú iniciatívu, systematickosť a dôkladnosť, vytrvalosť pri prekonávaní ťažkostí, súťaživosť a vedieť prijať prehru. Zámerom je naučiť sa matematiku v skupinách (max. 25 žiakov).

 Vstupné: skupina nad 15 žiakov 1 €/žiak

Steelpark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ aj v školskom roku 2016/2017 ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium. Jeho náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) v dvoch paralelne prebiehajúcich aktivitách s rôznym zameraním.

Od septembra do novembra sú pripravené témy Dokážeme odvážiť vzduch a Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl budú diskutovať o hustote, zoznámia sa s princípom jej merania pomocou bicyklovej pumpy, lopty a digitálnych váh, dozvedia sa, prečo majú rôzne látky rôznu hustotu a naučia sa značiť údaje merania do grafu. Druhá téma priblíži používanie laserového diaľkomeru, princíp používania merania pomocou akvária a pravítka, ozrejmia si, čo je index lomu, prečo sa svetlo pohybuje vo vode pomalšie ako vo vzduchu a na záver vypočítajú aritmetický priemer zo všetkých indexov lomov.

 Vstupné na 1 tému (60 min.): 8 € skupina (max. 16 žiakov)

Rezervácia na aktivity nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov Steelpark. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.

Steelpark vzdeláva i zabáva

Zábavné technické centrum SteelPark prináša od 1. februára do konca školského roka nové témy v rámci vzdelávacích aktivít pod vedením lektorov Matematika hrou pre 1. stupeň základných škôl a Bádateľské prírodovedné laboratórium pre II. stupeň a stredné školy.  K interaktívnym exponátom pribudnú od 1. februára do 18. decembra nové „vedecké hračky“ z maďarského centra Agóra v Debrecíne, ktoré budú umiestnené na 2. poschodí SteelParku.

Matematika hrou ponúka hodinové pamäťové cvičenia s cieľom naučiť sa matematiku hravou a zábavnou formou v skupinách (max. 25 žiakov). Na druhý polrok sú pripravené témy: hravo tvoríme desiatky, nebojte sa násobilky a delilky, matematické krížovky, rysovanie, zaujímavá tisícka a ďalšie matematické hry.

Steelpark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ aj v školskom roku 2016/2017 ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium. Jeho náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) v dvoch paralelne prebiehajúcich aktivitách s rôznym zameraním.

Od decembra do konca februára sú pripravené dve témy: Hologram a Čo ukazuje váha. Prvá je o optických klamoch a ilúziách, študenti sa dozvedia ako vzniká hologram a pokúsia sa ho vytvoriť a budú to skúmať prostredníctvom tabletov. Druhá je venovaná chybám merania, vztlakovej sile (Archimedov zákon) a tiažovej sile a Tretiemu Newtonovmu zákonu akcie a reakcie. Návštevníci sa dozvedia, na základe čoho „váha vie“, akú má kto hmotnosť s využitím poznatku o princípe váženia pre pochopenie zákona akcie a reakcie. Skúmať to budú prostredníctvom váh, VinciLabu a senzoru sily.

Rezervácia na aktivity nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov SteelPark. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk. Všetky informácie o cenách a novinkách sa dozviete na stránke: steelpark.sk.