Steelpark vzdeláva i zabáva

Zábavné technické centrum SteelPark prináša od 1. februára do konca školského roka nové témy v rámci vzdelávacích aktivít pod vedením lektorov Matematika hrou pre 1. stupeň základných škôl a Bádateľské prírodovedné laboratórium pre II. stupeň a stredné školy.  K interaktívnym exponátom pribudnú od 1. februára do 18. decembra nové „vedecké hračky“ z maďarského centra Agóra v Debrecíne, ktoré budú umiestnené na 2. poschodí SteelParku.

Matematika hrou ponúka hodinové pamäťové cvičenia s cieľom naučiť sa matematiku hravou a zábavnou formou v skupinách (max. 25 žiakov). Na druhý polrok sú pripravené témy: hravo tvoríme desiatky, nebojte sa násobilky a delilky, matematické krížovky, rysovanie, zaujímavá tisícka a ďalšie matematické hry.

Steelpark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ aj v školskom roku 2016/2017 ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium. Jeho náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) v dvoch paralelne prebiehajúcich aktivitách s rôznym zameraním.

Od decembra do konca februára sú pripravené dve témy: Hologram a Čo ukazuje váha. Prvá je o optických klamoch a ilúziách, študenti sa dozvedia ako vzniká hologram a pokúsia sa ho vytvoriť a budú to skúmať prostredníctvom tabletov. Druhá je venovaná chybám merania, vztlakovej sile (Archimedov zákon) a tiažovej sile a Tretiemu Newtonovmu zákonu akcie a reakcie. Návštevníci sa dozvedia, na základe čoho „váha vie“, akú má kto hmotnosť s využitím poznatku o princípe váženia pre pochopenie zákona akcie a reakcie. Skúmať to budú prostredníctvom váh, VinciLabu a senzoru sily.

Rezervácia na aktivity nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov SteelPark. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk. Všetky informácie o cenách a novinkách sa dozviete na stránke: steelpark.sk.