Zaujímavé: Steelpark v číslach

Počas 4 rokov sa v Steelparku:

spotrebovalo 8 116 litrov dusíka
vyrobilo  5 495 ks áut
premlelo  76 861 návštevníkov
9 621 návštevníkov experimentovalo na labákoch  (od októbra 2014 do júna 2017)
z toho 1 725 návštevníkov si lámalo hlavu na matematických labákoch  (od októbra 2016 do júna 2017)
zlisovalo sa 90 500 ksplechoviek čo je cca 300 kg
4 500 ks marshmallov a 4 500 ks čiernych princov sa použilo na experimenty